Biografie

Vroeger

In mijn familie was er veel muziek: er werd piano, gitaar, blokfluit, hobo en viool gespeeld.

Na de tweejarige A.M.V.-cursus ontving ik mijn eerste vioollessen van mevrouw Dijkstra, op de Streekmuziekschool te Coevorden. Mijn volgende viooldocenten daar waren Mieke Habraken en Rita Rouw.

Studies

Tijdens mijn studie Ontwikkelingspsychologie te Groningen (welke ik voltooide in 1982) bleef ik vioollessen bij Rita volgen en meespelen in het Drents Symfonie Orkest o.l.v. Ruud Wester. Ook cantateprojecten in Drentse kerkjes vormden mede de inspiratiebron voor mijn daarop volgende studie.

In 1987 studeerde ik af als Docerend Musicus Viool, met bijvakken Altviool en Piano aan het Twents Conservatorium te Enschede. Mijn leraren daar waren Bart Bleumers (viool) en Albert Borgers (vioolmethodiek), Margot Näring (altviool) en Jan Wolters (piano). Bij Albert Borgers en Norbert Boekhout volgde ik later, na de studie, nog lessen viool en altviool.

De psychologiestudie bracht me een bredere ondergrond in het lesgeven. Het werken met mensen aan hun (muzikale) ontwikkeling geeft mij al die jaren door veel voldoening.

Werk

In 1986 verhuisde ik naar Apeldoorn en begon daar mijn privé-lespraktijk voor viool en altviool, die ik in de loop der jaren verder uitbouwde.

Na enkele jaren in deeltijd aan de muziekschool te Borne, werd ik gevraagd als viool- en ensembledocent aan de Muziekschool te Apeldoorn, later opgegaan in Markant, Centrum voor Kunsteducatie (zie: www.markantapeldoorn.nl). Daar werk ik al die jaren nog steeds met veel plezier (op dinsdag en vrijdag). Tevens ben ik er actief in de ondernemingsraad.

De privé-lespraktijk is inmiddels gehuisvest in een nieuwe muziekstudio naast het woonhuis, waar ik ook regelmatig samenspel en huisconcerten met de leerlingen organiseer.  

Ik geef lessen aan kinderen vanaf hun vijfde jaar, en ook aan volwassen leerlingen.

Verder

Naast het lesgeven speel ik bij gelegenheid mee bij operettes, Bachcantates, docentenconcerten, de CD “Zingen met Likkepot” met muziek voor peuters en kleuters, en het grote jubileumproject met alle koren van dirigent Ineke van Jaarsveld-Kevelam, in 2009.  

Samen met de particuliere muziekcollega’s van de SPMA (zie www.spm-a.nl ) worden o.a. ook gezamenlijke concerten voor en met leerlingen verzorgd.

Bijscholingen die ik o.a. volgde: lesgeven aan jonge kinderen; kinderen met leerproblemen (dyslexie, autisme); het vakdiploma AMV (Algemene Muzikale Vorming); ensembleleiding en dirigeren.

Het afgelopen jaar stond in het teken van lessen Alexandertechniek, gericht op meer effectieve en vrije houdings- en bewegingspatronen in het vioolspel en dagelijks leven.

Ook de studiedagen en het tijdschrift ARCO van de vakvereniging voor strijkdocenten, de ESTA (zie: www.estanederland.nl) hebben mijn warme belangstelling.

Ik speel op een viool die in 1990